ТЕМПУС в ІФНТУНГ

Версія для друку

Перелік проектів ІФНТУНГ в програмі ТЕМПУС за роками

2006

SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)

2007-2008

TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2009

159227-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR “Е-інтернаціоналізація для спільного навчання” (E-Internalization for Collaborative Learning)

159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

2012

 530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)

530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)

530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня рамка щодо зміцнення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів)

2013
543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку)