Головна | ТК 146

Версія для друку

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 146

При Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ), який є єдиним вищим навчальним закладом нафтогазового профілю в Україні був створений технічний комітет стандартизації ТК 146 „Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості” наказом Держспоживстандарту України № 252 від 23.04.2002 року за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.

В сферу діяльності ТК 146 входить розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій за такими об´єктами стандартизації. 

Від часу свого заснування ТК 146 бере дедалі активнішу участь в становленні системи стандартизації в нафтогазовій галузі. Зокрема, було розроблено національні стандарти:

- ДСТУ 4615:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 МПа. Загальні технічні умови;

- ДСТУ 4616:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри;

- ДСТУ EN ISO 13535:2008 Устатковання підіймальне для буріння та видобування. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN ISO 13535:2000 IDT);

- ДСТУ EN ISO 13534:2010 Устатковання для буріння та видобування. Обстежування, технічне обслуговування, ремонт і відновлювання підіймального устатковання (EN ISO 13534:2000 IDT);

- ДСТУ EN ISO 13628-3:2012 Проектування й експлуатування систем підводного видобування. Частина 3. Системи прохідних викидних трубопроводів (ПВТ) (ISO 13628-3:2000  IDT).

Крім того, персонал ТК 146 був залучений до розроблення ряду нормативних документів нижчого рівня, основними серед яких є:

- СОУ 60.3-20077720-023:2007 Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Порядок і правила технічного обслуговування та ремонту;

- СОУ 60.3-31570412-027:2007 Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні станції, морські термінали, технічний огляд, експертне обстеження технологічного обладнання і трубопроводів. Методи та методики;

- СОУ 60.3-31570412-028:2007 Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні станції, продовження терміну експлуатування технологічного обладнання і трубопроводів за результатами технічного огляду, експертного обстеження. Правила та порядок;

- СОУ 11.2-20077720-026:2007 Свердловини на газ і нафту. Розрахунок колон насосно-компресорних труб;

- СОУ 60.3-30019801-067:2009 Магістральні газопроводи. Оцінка фактичного технічного стану потенційно небезпечних дільниць. Методи і методики.

На розгляд та погодження в ТК 146 було направлено ряд нормативних документів різного рівня, зокрема від таких установ як НДПІАСУтрансгаз, ДП „Науканафтогаз”, НАК „Нафтогаз України”, УкрНДІгаз, Воєнізованої аварійно-рятувальної служби „ЛІКВО”, ТК 78 „Неруйнівний контроль та технічна діагностика”, НВФ „Зонд”, ДП „Сумистандартметрологія”, ДП НДІ „Система”, Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, Інститут електродинаміки НАН України, ВАТ „Інститут транспорту нафти” та ряду інших.

Додатково, з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності учасників ринку товарів, процесів та послуг в нафтогазовій галузі для вирішення спільних завдань із стандартизації в нафтогазовому сектору України ТК 146 спільно із ІФНТУНГ 15.11.2007 року було створено Асоціацію „Нафтогазстандарт”, до складу якої увійшли основні підприємства та установи галузі.

Починаючи з 2007 року ТК 146 бере активну участь в гармонізації українських національних стандартів відповідно до міжнародних та європейських, а зокрема технічному комітету доручено виконання робіт відповідно до Плану національної стандартизації роботи щодо гармонізації наступних стандартів:

1) прДСТУ ЕN ISO 13625:2008 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. З’єднання водовіддільних колон для морського буріння (ЕN ISO 13625:2002, IDT);

2) прДСТУ ЕN ISO 13703:2008 Нафтова і газова промисловість. Проектування і встановлення трубопровідних систем на морських експлуатаційних платформах (ЕN ISO 13703:2000, IDT);

3) прДСТУ ЕN ISO 15136-1:2008Устаткування свердловинне для нафтової і газової промисловості. Установки насосні гвинтові для механізованого видобування. Частина 1. Насоси (ЕN ISO 15136-1:2001, IDT);

4) прДСТУ EN 10301 Сталеві труби і фітинги для наземних і морських трубопроводів. Внутрішнє покриття для зменшення тертя потоку некорозійного газу (EN 10301:2003, IDT);

5) прДСТУ EN ISO 10427-1 Нафтова і газова промисловість. Центратори обсадної колони. Частина 1. Пружинні центратори (EN ISO 10427-1:2001, IDT);

6) прДСТУ EN ISO 15761 Сталеві засувки, запірні і зворотні клапани з номінальними діаметрами 100 мм і менше для нафтової і газової промисловості (EN ISO 15761:2002 , IDT);

7) прДСТУ ISO 10424-1:2004 Нафтова і газова промисловість. Обладнання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної штанги;

8) прДСТУ ISO 14310:2001 Нафтова і газова промисловість. Бурове устатковання. Пакери та пакер-пробки;

9) прДСТУ ISO 10405:2000 Нафтова і газова промисловість. Експлуатування та обслуговування обсадних і насосно-компресорних труб;

10) прДСТУ ISO 10417:2004 Нафтова і газова промисловість. Системи свердловинних запобіжних клапанів. Проектування, встановлювання, експлуатування і відновлювання;

11) прДСТУ ISO 13628-1:2005+Amd 1:2010 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування. Частина 1.Загальні вимоги та рекомендації;

12) прДСТУ ISO 13628-2:2006+Cor 1:2009 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування. Частина 2. Гнучкі підводні морські трубопроводи.;

13) прДСТУ ISO 13628-3:2000 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування. Частина 3 Системи перекачування від свердловин до сепаратора;

14) пр ДСТУ ISO 13628-8:2002 Нафтова і газова промисловість. Проектування і експлуатування систем підводного видобування. Частина 8. Інтерфейси дистанційно керованих апаратів для систем підводного видобуванння;

15) прДСТУ ISO 13628-9:2000 Нафтова і газова промисловість. Проектування і експлуатування систем підводного видобування. Частина 9. Системи втручання із застосуванням дистанційно керованого інструменту (ДКІ);

16) прДСТУ ISO 13628-10:2005 Нафтова і газова промисловість. Проектування і експлуатування систем підводного видобування. Частина 10. Технічнні умови на гнучкі труби із зв'язаними шарами.

Додатково, на виконання Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки та на замовлення Міністерства палива та енергетики України ТК 146 проводить роботи щодо проведення аналізу чинних національних стандартів в галузі нафтової і газової промисловості і приведення їх у відповідність до вимог ЄС. 

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 146

При Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ), який є єдиним вищим навчальним закладом нафтогазового профілю в Україні був створений технічний комітет стандартизації ТК 146 „Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості” наказом Держспоживстандарту України № 252 від 23." data-share-imageurl="">

18 Лютий 2015
ТК 146
Відповідно до прийнятого рішення IOGP (International Association of Oil & Gas Producers, web: www.iogp.org), російські експерти не будуть брати...