Наукова рада

Версія для друку

                                                    Наукову раду ІФНТУНГ :

Карпаш О.М.

-д.т.н, проректор з наукової роботи, голова Наукової ради університету;

Дзьоба О.Г

-д.т.н, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, заступник голови Наукової ради університету;

Карпаш М.О.

-д.т.н., директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології;

Рябко Г.Ф

-провідний фахівець науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, секретар Наукової ради університету;

Василишин  Я.В.

-к.т.н., декан  факультету архітектури туристичних комплексів, голова Наукової ради факультету;

Витязь О.Ю.

-к.т.н., декан газонафтопромислового факультету, голова Наукової ради факультету;

Галущак М.О.

-д.ф.-м.н., проректор з науково-педагогічної роботи;

Гораль Л.Т.

-д.е.н., директор інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, голова Наукової ради інституту;

Гладь І.В.

-к.т.н., доцент кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, завідувач лабораторією інформаційного забезпечення навчального процесу;

Дзвінчук Д.І.

-д.філос.н., декан факультету технічного перекладу та документознавства, голова Наукової ради факультету;

Козак Ф.В.

-к.т.н., перший проректор;

Костишин В.С.

-д.т.н., декан факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій, голова Наукової ради факультету;

Крижанівський Є.І.

-д.т.н., ректор ;

Лісафін  В.П.

-к.т.н., декан  факультету нафтогазопроводів, голова Наукової ради  факультету;                                         

Мазур  М.П.

-к.ф.-м.н., директор інституту фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання, голова Наукової ради інституту;

Мандрик О.М.

-к.т.н.,  директор інженерно-екологічного інституту, голова Наукової ради інституту;

Омельченко В.Г.

-к.геол.н., декан геологорозвідувального факультету, голова Наукової ради факультету; 

Побережний  Л.Я.

-д.т.н., професор кафедри хімії, відповідальний за НДРС університету;

Процюк В.Р.

-к.т.н., завідувач відділу підготовки фахівців високої кваліфікації;                                                                                                 

Романишин Л.І.

-к.т.н., директор інституту інженерної механіки, голова Наукової ради інституту;

Тацакович Н.Л.

-к.т.н., зам.директора “Нафтогазового науково-технологічного парку”;

Чеховський С.А.

-к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи;

Чудик І.І.

-д.т.н., завідувач кафедри буріння нафтових і газових свердловин, голова Ради молодих вчених і спеціалістів університету;

Юрчишин  В.М.

-д.т.н., декан факультету інформаційних технологій, голова Наукової ради факультету;

Карпаш О.М.

-д.т.н, проректор з наукової роботи, голова Наукової ради університету;

Дзьоба О." data-share-imageurl="">