Заключна конференція за проектом SpinOff (TEMPUS 530158)

5 Жовтня 2015

На базі Університету Лунд (Швеція) відбулась заключна конференція проекту TEMPUS 530158 (Support of Innovations Through Improvement of Regulatory Framework for Higher Education In Ukraine – SpinOff) у період з 29 вересня по 1 жовтня 2015 року.

Від університету у конференції взяли участь ректор академік НАН України проф.Крижанівський Є.І., проректор з наукової роботи проф.Карпаш О.М., директор НДІ НГЕіЕ проф.Карпаш М.О. та директор Технопарку доц.Тацакович Н.Л.

У ході конференції було зроблено доповіді щодо впливу проекту на стан інноваційного середовища в Україні, в університетах-партнерах з України та Європейського Союзу. ІФНТУНГ та Технопарк представили свої досягнення в галузі розроблення систем управління інноваціями в навчальних закладах на базі європейського досвіду та приклади успішних трансферів технологій.

За визнанням усіх учасників конференції проект справив відчутний позитивний вплив на інноваційне середовище у вітчизняних ВНЗ України, розробив проекти інституційних змін (в т.ч. законодавчих) у цьому секторі, а також завдяки навчанню значної кількості представників українських університетів-партнерів створено передумови для побудови інноваційного еко-середовища в університетах.