Координаційна зустріч в Ковентрі за проектом SpinOff

1 Квітня 2015

У період з 24 по 27 березня 2015 року на базі університету Ковентрі (Великобританія) відбулася 6-та координаційна в рамках проекту Tempus «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES. Даний проект реалізується консорціумом університетів на чолі з Університетом Лунду (Швеція), до складу якого входять ще 3 університети з Польщі, Великобританії, Португалії та 5 українських вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України та 3-х неакадемічних українських партнерів.

Директор НДІ НГЕ, проф. Карпаш М.О. представив досягнення ІФНТУНГ щодо даного проекту, інформацію відносно відібраних 4-х технологій університету, які адаптовані для комерціалізації і будуть представлені на розгляд зарубіжним партнерам для оцінки. Особливу увагу  проф. Карпаш М.О.  зосередив на неврегульованому питанні патентного захисту і права власності для  науково-технічних розробок, які створюються науковцями українських університетів. Наступну доповідь від ІФНТУНГ представив директор Технопарку університету доц. Тацакович Н.Л. та доц.Яворський А.В., дана доповідь презентувала концепцію консалтингової платформи університету, яка зорієнтована на розвиток максимально сприятливих умов для науково-технічних інноваційних проектів в ІФНТУНГ і відповідного трансферу технологій.    

Також у ході зустрічі визначено попередній план дій на наступне півріччя, яке у проекті є останнім, уточнено деталі проведення конкурсу бізнес ідей у квітні 2015 року тощо.