Мережа регіональних контактних пунктів

Версія для друку

п/п

Назва регіонального контактного пункту за тематичним напрямом

Установа/організашя/підприємєтво, на базі якої створено РКП

Керівник регіонального контактного пункту

Контактні дані

1

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва

Nanotechnologies, Advanced materials and advanced manufacturing and processing

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Халавка Юрій Богданович

Yuriy Khalavka

Yuriy Fedkovych Chemivtsi National University

2 Kotsubinsky St., Chemivtsi, Ukraine, 58012 Tel.: +380372584745 E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua

Київський національний університет будівництва і архітектури

Плоский Віталій Олексійович

Vitaliy Ploskyy

Kyiv National University of

Construction and Architecuie

31 Povitroflotskiv Ave., Kyiv,

Ukraine, 36680

Tel.: +380504693114

E-mail: geometry_kyiv@ukr.net

2

Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Танчик Семен Петрович

Semen Tanchyk

National University of Life and

Environmental Sciences of Ukraine

12 Heroyiv Oborony St., Kyiv,

Ukraine, 03041

Tel.: +380445278214

E-mail: tanchykSP@i.ua

Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів»

Галущенко Олександр Миколайович

Galushchenko Oleksandr State Scientific Institution «Ukrainian Scientific Research Institute of Spirit and Biotechnology of Food Products» 3 Babushkina lane, Kyiv, Ukraine, 03190

Tel: +380674491329 E-mail: galushchenko@ua.fm

3

Безпечна, чиста та ефективна енергетика

Secure, clean and efficient energy

Київський національний університет будівництва і архітектури

Плоский Віталій Олексійович

Vitaliy Ploskyy

Kyiv National University of

Construction and Architecure

31 Povitroflotskiy Ave., Kyiv,

Ukraine, 36680

Tel.:+380504693114

E-mail: geometry kyiv@ukr.net

Національний гірничий університет

Днчковський Роман Омелянович

Roman Dychkovskiy

National Mining University

19 Karl Marks Ave. Dnipropetrovsk,

Ukraine, 49000

Tel.: +38 0567446214

Fax: +38 0562473209

E-mail; dichre@yahoo.com

4

Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали

Climate action, resource efficiency and raw materials

Національний університет

біоресурсів і природокористування

України

Засєкін Дмитро

Адамович

Dmytro Zasyekin

National University of Life and

Environmental Sciences of Ukraine

12 Heroyiv Oboiony St., Kyiv,

Ukraine, 03041 Tel.: +380445278041

E-mail: ndizdtv@gmail.com

Київський національний

університет будівництва і архітектури

Плоский Віталій

Олексійович

Vitaliy Ploskyy

Kyiv National University of Construction and Architecture 31 Povitroflotskiy Ave. Kyiv, Ukraine, 6680 Tel.: +380504693114 E-mail: geometry_kyiv@ukr.net

Чернівецький національний

університет імені Юрія Федьковича

Шмараков Ігор

Олександрович

Igor Shmarakov

Yuriy Fedkovych Chemivtsi National University

2 Kotsubinsky St., Chemivtsi,

Ukraine, 58012

Tel.: +380372584838

E-mail : igor.shmarakov@gmail.com

Державне агентство екологічних

інвестицій України

Шевченко Олександр Валентинович

Oleksandr Shevchenko

Joint implementation division of State Environmental Investment Agency of Ukraine

35 Mytropolyta V. Lypkivskogo St., Kyiv, Ukraine, 03035 Tel/fax:+380445949116 E-mail: shaleksandr7@gmail.com

5

Інформаційні та комунікаційні технології

Information and Communication Technologies (ICT)

Національний гірничий університет

Дичковський Роман Омелянович

Roman Dychkovskiy National Mining University,

19 Karl Marks Ave. Dnepropetrovsk,

Ukraine, 49000

Tel.: +38 0567446214

Fax: +38 0562473209

E-mail: dichre@yahoo.com

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ангельський Олег Вячеславович

Oleg Angelsky

Yuriy Fedkovych Chemivtsi National University

2 Kotsubinsky St., Chemivtsi, Ukraine, 58012 Tel.: +380372244730 E-mail: oleg_angelsky@ukr.net  

 

 

п/п

Назва регіонального контактного пункту за тематичним напрямом

Установа/організашя/підприємєтво, на базі якої створено РКП

Керівник регіонального контактного пункту

Контактні дані

1

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва

Nanotechnologies, Advanced materials and advanced manufacturing and processing

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Халавка Юрій Богданович

Yuriy Khalavka

Yuriy Fedkovych Chemivtsi National University

2 Kotsubinsky St." data-share-imageurl="">